Utbildning


Vill du veta mer om hur det funkar att plugga? Här hittar du kurser, program och annat spännande!

Om programmet

Industriell Ekonomi skapades när företag på 60-talet insåg att det saknades en länk mellan ekonomer och tekniker. Kombinationen matematik, teknik, ekonomi och ledarskap ger I:aren en god helhetssyn som är intressant för de flesta företag, oavsett storlek och inriktning. Bredden gör att civilingenjören från I i många fall är länken mellan tekniker och ekonomer. Verkstadsindustrin, elektro- och datateknisk industri och exempelvis bioteknikindustrin är möjliga arbetsplatser. Många väljer också att arbeta på konsultföretag.

Under de första utbildningsåren läggs drygt hälften av tiden på matematikstudier. Dessa studier är en viktig bas för fördjupningar i de högre årskurserna och något som gör civilingenjören mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

I de högre årskurserna specialiserar sig I-studenten inom både ekonomi och teknik genom att välja en eller flera av de olika tekniska och ekonomiska profiler som finns tillgängliga. Studenten tillbringar en stor del av sin tid med att arbeta i projektform såväl som att lösa fiktiva case som verkliga problem hos företag.


Fem år på I-sektionen

1

Årskurs 1

Under ditt första studieår ges du en bred kunskapsbas inom matematik, teknik och ekonomi. Under den första tiden läser du en grundläggande matematikkurs för att förbereda dig både studieteknik- och kunskapsmässigt på att studera på högskolenivå. Under mottagningsperioden hjälper studenter från de högre årskurserna dig att komma in i livet som högskolestudent genom olika aktiviteter såsom sittningar och pluggstugor. Detta ger också en god sammanhållning studenterna emellan både klass- och årskursvis, vilket gör att den nya studenten snabbt kommer in i utbildningen och livet som student i Linköping.

2

Årskurs 2

Ditt andra studieår innefattar fortsatta studier inom matematik, teknik samt ekonomi genom kurser såsom ekonomisk analys och optimeringslära. Du väljer även själv en kurs inom en av de fem tekniska profilerna som ligger till grund för vidare studier inom området kommande år. Studenten får tillämpa sina matematikkunskaper i högre grad under andra året och får på så sätt får en vidare förståelse för matematikens betydelse i utbildningen.

3

Årskurs 3

Årskurs tre ger dig som student fördjupade kunskaper inom tidigare vald teknisk inriktning som kombineras med ytterligare kurser inom ekonomi. Andra delen av året innefattar även ett kandidatprojekt som utförs inom den tekniska inriktningen. Arbetet syftar till att ge erfarenhet kring att planera, genomföra och redovisa ett större arbete och att tillämpa kunskaper förvärvade under studietiden. Kandidatprojektet är krävande men samtidigt väldigt uppskattat bland studenterna. Många har uppgett att projektformen och att omsätta teori från många områden till verklighet är det som gör kandidatprojektet till en spännande del i programmet.

4-5

Årskurs 4 och 5

Under de två sista åren väljer du en av de åtta valbara masterprofilerna som, förutom att ge dig spetskompetens inom valt område, ger dig en stark koppling till näringslivet genom Linköpings universitets nätverk med större företag. Den valda masterprofilen kallas även för din ekonomiska profil och ger dig värdefull erfarenhet och förankring i näringslivets dagliga verksamhet samtidigt som du kan bygga upp kontakter för framtiden. Att få välja bland ett brett urval av masterprofiler är ett perfekt sätt att skräddarsy sin utbildning efter sina egna preferenser och mål samtidigt som det ger en djupare förståelse för det område man själv tycker är intressant. Under den sista terminen skriver varje student på Industriell ekonomi ett examensarbete inom området för vald masterprofil. Detta görs gentemot ett riktigt företag och oftast tillsammans med en studiekamrat från samma årskurs och masterprofil.