Vill ert företag synas mer mot I:are?


Utbildningen i Industriell ekonomi vid Linköpings universitet är den första av sitt slag i Sverige, och vi representerar fler I-studenter än något annat lärosäte. Det gör att vi kan ge ert företag mycket goda förutsättningar att hitta nya, duktiga talanger. Nedan följer några exempel på vad vi kan erbjuda. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har egna idéer!

Visa erbjudanden

Varför industriell ekonomi?

Storlek

Vi representerar fler I-studenter än något annat lärosäte och har det största alumninätverket av sitt slag.

Bredd

Utbildningen är unik genom att den kombinerar teknik med ledarskap och ekonomi.

Förmåga

Studenter vid Industriell ekonomi har visat sig lyckas mycket bra inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Erbjudanden

LUNCHFÖRELÄSNING

En presentation eller föreläsning under lunchtid (kl 12:15-13:00) på universitetet. I‑sektionen marknadsför och administrerar arrangemanget.

EVENT

Anordna ett event på skolan, hos ert företag eller annan valfri plats för att få mer tid och kontakt med studenterna. Vanliga aktiviteter är t.ex. caselösning eller övningar i presentationsteknik följt av middag eller annan social aktivitet. Inbjudan kan förmedlas till alla eller en specifik grupp studenter.

MEJLUTSKICK

Gör ett e‑postutskick till studenter i olika årskurser för att informera om kommande event, specifika tjänster eller karriärmöjligheter hos ert företag.

TEAM-DAGARNA

Team‑dagarna arrangeras i september och är arbetsmarknadsdagar arrangerade av sektionen för Industriell ekonomi samt Ekonomiföreningen vid Linköpings universitet. Medverkan innebär bland annat en egen monter, möjlighet att träffa över 4000 studenter under en eller två dagar samt deltagande på bankett och mingelkväll.

SPONSRING VID ENSKILDA EVENEMANG

I-sektionen arrangerar en mängd olika event under året med möjligheter till exponering mot olika typer av studenter. Exempel på evenemang som ert företag kan vara sponsor till är casetävlingar, sittningar samt evenemang mot presumtiva I‑studenter. Kontakta oss för mer information!

ANNONSERA

Annons på Webbplats & Facebook

Anonsera på I-sektionens hemsida I-portalen (www.i-portalen.se). Webbplatsen är välbesökt av sektionens studenter och en populär plattform att informera om event specifika tjänster eller karriärmöjligheter. Utöver detta görs även ett inlägg med samma material I-sektionens Näringslivsutskotts Facebooksida.


Annons i sektionstidning

Annonsera i Industriell ekonomis egna tidning Ipikuré. Tidningen utkommer fyra gånger per år och skickas ut till sektionens alla medlemmar via post. Den innehåller kåserier om studentlivet, reportage från Iare ute i arbetslivet, annonser från företag m.m. och är en utmärkt plats att synas för studenter i alla årskurser.

Kontakta oss

Vill ni veta mer om våra erbjudanden eller har ni andra frågor och funderingar?

Kontakta Näringslivsutskottet så återkommer vi snarast.

[email protected]